ขายรถบรรทุกอีซูซุ isuzu truck sell ขายรถบรรทุก 4 ล้อ รถบรรทุกอีซูซุ 6 ล้อ รถบรรทุกอีซูซุ 10ล้อ รถบรรทุกอีซูซุ 12 ล้อ ทุกรุ่น

รถบรรทุกอีซูซุ isuzu truck sell

ขายรถบรรทุกอีซูซุ 4 ล้อ รถบรรทุกไม่ติดเวลา รถบรรทุกอีซูซุ 6 ล้อ รถบรรทุกอีซูซุ 10ล้อ รถบรรทุกอีซูซุ 12 ล้อ ทุกรุ่น ฝ่ายขายรถบรรทุกอีซูซุ 061-248-9196 บริการรับสาย 24 ชม.

ขายรถบรรทุกอีซูซุ รถบรรทุกอีซูซุ 4 ล้อ รถบรรทุกอีซูซุ 6 ล้อ รถบรรทุกอีซูซุ 10 ล้อ สามารถต่อตัวถังไห้เหมาะกับความต้องการได้เช่น กระบะบรรทุก กระบะบรรทุกมีคอก กระบะบรรทุกมีข้างเสริม ตู้บรรทุก ตู้บรรทุก 10 บาน รถบรรทุกติดเครื่องทุ่นแรง รถบรรทุกสองเพลา รถบรรทุกเพลาเดียว รถบรรทุก 12 ล้อ รถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อ รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ สามารถนำตัวรถและตัวถังรวมกัน แล้วนำมาจัดไฟแน้นได้ครับ 
 
 
 
 • บริการรับจัดไฟแน้นตัวถังรถบรรทุก ทุกแบบที่ต่อผ่านเรา
 • บริการรับจัดไฟแน้นรถบรรทุกทุกชนิด ทั้งใหม่และเก่า ที่ชื้อผ่านเรา หรือท่านมีรถอยู่แล้วโทรมาคุยเงื่อนไขได้ครับ
 • รับแลกเปลี่ยนรถบรรทุก เทรินรถบรรทุก ที่ลูกค้าต้องการ
 

***เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เตรียมเอกสารดังนี้ ***

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้ชื้อ และผู้ค้ำอย่างละ 4 ชุด
 • สลิบเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน(กรณีเป็นพนักงานประจำ) ของผู้ชื้อและผู้ค้ำ
 • ทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท กรณีชื้อในนามนิติบุคคล
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 
 • ดาวน้อยๆ ผ่อนสบายๆนาน 72 เดือน หรือติดแบล็คลิค เครดิตบูโล เรามีวิธีช่วยท่านครับ เชิญปรึกษาเราได้ 
 • บริการชื้อ,บริการขาย 77 จังหวัด/ในเขตประเทศไทย
 • กรณีลูกค้าต่างจังหวัด ถ้าไม่มีเวลา/เราพร้อมไปบริการท่านถึงที่อยู่ปัจจุบันครับ
 

***รับดัดแปลงรถบรรทุกทุกรุ่น***

 • ดัดแปลงรถบรรทุก 6 ล้อ FTR  เป็น 10 ล้อ หรือ 12 ล้อ(มีถุงลมยกเพลาล้อหลังได้)
 • ดัดแปลงรถบรรทุก 6 ล้อ FTR  เป็น หัวลาก 6 ล้อ
 • ดัดแปลงรถบรรทุก 6 ล้อ ทุกขนาดเป็นรถสไลด์ ตามการใช้งานลูกค้า
 

กรณีดาว 0% สำหรับรูปแบบบริษัท เตรียมเอกสารดังนี้

 • 1.งบการเงิน ย้อนหลัง 2 ปี นับจากปัจจุบัน
 • 2.สำเนา ภพ.30 ย้อนหลัง 1 ปี นับจากปัจจุบัน
 • 3.สำเนาภาษีกลางปี ภงด.51 ของปีปัจจุบัน
 • 4.สำเนาบัญชีกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • 5.สำเนาบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • 6.หนังสือรับรอง บ.และวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 3 เดือน
 • 7.สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • 8.สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 หรือ ภพ.09
 • 9.สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม
 

“ กรมการขนส่งทางบก แก้ไขกฎหมายรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,600 กิโลกรัม ให้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ จากเดิมที่ต้องยื่นจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยมีผลบังคับใช้ 23 มีนาคมนี้เป็นต้นไป
นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มี...นาคมนี้เป็นต้นไป รถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,600 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่เป็นรถที่ใช้ส่วนบุคคลไม่ได้ใช้เพื่อการประกอบการขนส่ง สามารถยื่นขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ จากเดิมที่ต้องยื่นจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และต้องขออนุญาตประกอบการขนส่งด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ที่มีการพัฒนาจนเป็นเหตุให้รถยนต์ส่วนบุคคลมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กำหนดไว้เดิมไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรถที่มีรถดังกล่าวโดยที่ไม่ได้มีไว้เพื่อการประกอบการขนส่ง
สำหรับรถยนต์นั่งและรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่และไม่ได้มีไว้เพื่อการประกอบการขนส่ง หากจะจดทะเบียนเป็นรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่ราชการกำหนด ซึ่งผู้ขอต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าจะใช้รถดังกล่าวเพื่อการส่วนตัวโดยแท้จริง โดยให้แนบหลักฐานเพิ่มเติม เช่น หลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 2 ปี หลักฐานแสดงฐานะการเงินที่มั่นคงและความจำเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่เพื่อการส่วนตัว และหนังสือรับรองการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามที่ทางราชการกำหนด เป็นต้นโดยเจ้าหน้าที่จะมีการออกตรวจสถานที่จอดรถและหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนด เพื่อป้องกันการนำรถขนาดใหญ่ เช่น รถบัส รถสิบล้อ มาขอจดทะเบียนเป็นรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์แล้วนำไปใช้ประกอบการขนส่งผิดกฎหมาย สำหรับการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ กับการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) หรือรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถปิคอัพ) แต่อย่างใดทั้งสิ้น”

จากรายละเอียดข้างต้นที่กรมการขนส่งทางบกได้มีการแก้ไข แก้ไขกฎหมายรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,600 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ให้จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ จึงทำให้เกิดกระแสความต้องการ รุ่น NLR 130 แรงม้า 4 ล้อใหญ่ เป็นอย่างมาก ในช่วงแรกนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องการพัฒนาวัสดุตัวถังเพื่อรองรับน้ำหนัก จากเดิมที่ตัวถังทำด้วยเหล็กและมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกรวมที่ 4.2 ตัน ตามมาตรฐาน ต้องเริ่มพัฒนาเป็นตัวถังที่เบาแต่แข็งแรงเท่าเดิม ต้องให้มีน้ำหนัก ไม่เกิน 300 กก. ใช่ครับฟังไม่ผิด แล้วในที่สุด อู่บางอู่ก็ทำได้ และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกด้วย แน่นอนมีทั้งตัวถังกระบะเหล็ก และตู้อลูมิเนียม ตามที่ทุกท่านได้เห็นกัน และนี้คือก้าวที่พัฒนาต่อไปของวงการขนส่งไทย จึงเป็นที่มาของ 4 ล้อใหญ่ วิ่งไม่ติดเวลา ซึ่งเป็นรุ่นเดียวของอีซูซุ ในตระกูล N-Series ISUZU NLR 130 แรงม้า

ติดต่อฝ่ายขาย โทร AIS 061-248-9196

 

รถบรรทุกอีซูซุ 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุกอีซูซุ 6 ล้อ รถบรรทุกอีซูซุ 10 ล้อ รถบรรทุกอีซูซุ เครื่องยนตร์ CNG-MPI รถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อ รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ โทร AIS 061-248-9196 


 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ NLR 4 ล้อใหญ่ 130 แรงม้า 2999 ซีซี สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนักมากกว่ารถกระบะธรรดาทั่วไป รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 4.2 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 4 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม ดาวต่ำสุดที่ 7X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ NMR 6 ล้อเล็ก 130 แรงม้า 2999 ซีซี เครื่องยนตร์ดีเซล สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนักมากกว่า รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 5.5 และ6.5 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 4 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม ดาวต่ำสุดที่ 8X,XXX บาท ส่วนรุ่นกระบะดั๊มพ์ ดาว 15X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ NMR 6 ล้อเล็ก 130 แรงม้า 4570 ซีซี เครื่องยนตร์ CNG-MPI ติดตั้งจากโรงงานอีซูซุ สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนักมากกว่า รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 6.5 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 4 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม หรือต่อเป็นตู้เย็น ดาวต่ำสุดที่ 15X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ NPR 6 ล้อกลาง 150 แรงม้า 5193 ซีซี เครื่องยนตร์ดีเซล สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนักมากกว่า รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 8.5 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 10 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม หรือต่อเป็นรถสไลด์ ดาวต่ำสุดที่ 15X,XXX บาท ส่วนรุ่นกระบะดั๊มพ์ ดาว 16X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ NPR 6 ล้อกลาง 130 แรงม้า 4570 ซีซี เครื่องยนตร์ CNG-MPI สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก และระบบเติมก๊าซ CNG 100% รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 7.5 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 10 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม หรือต่อเป็นรถห้องเย็น ดาวต่ำสุดที่ 17X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ 6 ล้อกลาง 175 แรงม้า 5193 ซีซี เครื่องยนตร์ดีเซล สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 9.5 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 10 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม หรือรถบรรทุกติดตั้งห้องเย็น ดาวต่ำสุดที่ 15X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ FRR 6 ล้อกลาง 190/210 แรงม้า 5193 ซีซี เครื่องยนตร์ดีเซล สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 9.7/10.2/10.4 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 10 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม หรือรถบรรทุกติดตั้งเครน ดาวต่ำสุดที่ 16X,XXX บาท ส่วนรุ่นกระบะดั๊มพ์ ดาว 20X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ FTR 6 ล้อกลาง 240 แรงม้า 7790 ซีซี เครื่องยนตร์ดีเซล สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 15 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 10 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม หรือรถบรรทุกติดตั้งเครน ดาวต่ำสุดที่ 25X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ FTR 6 ล้อกลาง 220 แรงม้า 7790 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์ CNG-MPI สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 15 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 10 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม หรือรถบรรทุกติดตั้งเครน ดาวต่ำสุดที่ 4XX,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ FVM 10 ล้อ เพลาเดียว 240/300 แรงม้า 7790 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์คอมมอนเรล สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 25 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 10 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม หรือรถบรรทุกติดตั้งเครน ติดตั้งเครื่องทำความเย็น ดาวต่ำสุดที่ 3XX,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ FVM 10 ล้อ เพลาเดียว 245 แรงม้า 7790 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์ CNG-MPI สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 25 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 10 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม หรือรถบรรทุกติดเครน รถบรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็น ดาวต่ำสุดที่ 5XX,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ FVZ 10 ล้อ สองเพลา 240/300 แรงม้า 7790 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์คอมมอนเรล สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 25 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น กระบะบรรทุกดั๊มพ์ หรือรถพ่วง แม่ลูก ดาวต่ำสุดที่ 4XX,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ FXZ 10 ล้อ สองเพลา 360 แรงม้า 9839 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์คอมมอนเรล สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 25 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น กระบะบรรทุกดั๊มพ์ หรือรถพ่วง แม่ลูก รถบรรทุกติดตั้งโม่ปูน ขนาด 7 คิว ดาวต่ำสุดที่ 45X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ FXZ 10 ล้อ สองเพลา รุ่น FXZ ดัมพ์เปอร์ 360 แรงม้า 9893 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์คอมมอนเรล สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 25 ตัน ออกแบบมาเพื่อต่อตัวถังกระบะบรรทุกดัมพ์โดยเฉพาะ ดาวต่ำสุดที่ 4XX,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุหัวลาก 6 ล้อ รุ่น GVR 300 แรงม้า 7790 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์คอมมอนเรล สำหรับงานที่ต้องการใช้รถบรรทุกหัวลาก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 35 ตัน ออกแบบมาเพื่อรถลากจูงโดยเฉพาะ ดาวต่ำสุดที่ 35X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุหัวลาก 6 ล้อ รุ่น GVR 300 แรงม้า 7790 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์ CNG-MPI สำหรับงานที่ต้องการใช้รถบรรทุกหัวลาก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 35 ตัน ออกแบบมาเพื่อรถลากจูงโดยเฉพาะ ดาวต่ำสุดที่ 3XX,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุหัวลาก 10 ล้อ รุ่น GXZ 360 แรงม้า 9839 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์คอมมอนเรล สำหรับงานที่ต้องการใช้รถบรรทุกหัวลาก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักลากจูง สูงสุด ได้ 50.5 ตัน ออกแบบมาเพื่อรถลากจูงโดยเฉพาะ ดาวต่ำสุดที่ 4XX,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุหัวลาก 10 ล้อ รุ่น GXZ 354 แรงม้า 9839 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์ CNG แท้ จากอีซูซุ สำหรับงานที่ต้องการใช้รถบรรทุกหัวลาก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักลากจูง สูงสุด ได้ 50.5 ตัน ออกแบบมาเพื่อรถลากจูงโดยเฉพาะ ดาวต่ำสุดที่ 4XX,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ FYH 12 ล้อ สองเพลา 360 แรงม้า 9839 ซีซี เครื่องยนตร์ซูเปอร์คอมมอนเรล สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก ประหยัดสุด รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 50.5 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น กระบะบรรทุกดัมพ์คอกเกษตร หรือรถพ่วง แม่ลูก ดาวต่ำสุดที่ 45X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

 • ขายรถบรรทุกอีซูซุ NPR 6 ล้อกลาง 150 แรงม้า 5193 ซีซี เครื่องยนตร์ดีเซล ระบบเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ สำหรับงานที่ต้องการบรรทุกหนัก วิ่งในเมือง รองรับน้ำหนักรวม สูงสุด ได้ 8.5 ตัน สามารถต่อตัวถังได้หลายแบบ เช่น ตู้บรรทุก 3 บานถึง 10 บาน กระบะบรรทุกแบบเปิดข้าง กระบะบรรทุกมีคอกข้างเสริม หรือต่อเป็นรถสไลด์ ดาวต่ำสุดที่ 1XX,XXX บาท ส่วนรุ่นกระบะดั๊มพ์ ดาว 16X,XXX บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัญชา 086-313-6412/061-248-9196
  (ราคาเงินดาว ยังไม่รวม ประกันภัยและค่าจดทะเบียน)

การขอวงเงินดาวอยู่ที่การอนุมัติสินเชื่อจากทางธนาคาร อยู่ที่ธนาคารอนุมัติแล้วเท่านั้น

#1 โดย: ป้อม [IP: 27.130.24.xxx]
เมื่อ: 2015-10-20 22:25:10
พร้อม บริการ ชื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เทริน รถบรรทุกทุกรุ่น ติดต่อบัญชา ยินดีรับข้อเสนอทุกเงื่อนไขครับ โทร 086-313-6412
#2 โดย: ป้อม [IP: 171.7.143.xxx]
เมื่อ: 2015-11-06 09:12:04
รถบรรทุกไม่ติดเวลารุ่น 4 ล้อใหญ่ จากรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น NLR 130 แรงม้า ช่วงต่อบรรทุก 3 เมตร ต่อตัวถังได้หลากหลาย ยินดีไห้คำปรึกษา 086-313-6412 ครับ
#3 โดย: คนภูพาน [IP: 1.1.154.xxx]
เมื่อ: 2015-11-06 13:08:15
สนใจพ่วงดั๊มพ์ติดรถไถ อยากทราบราคาครับ
#4 โดย: บัญชา [IP: 183.89.90.xxx]
เมื่อ: 2015-11-16 10:40:08
ขอทราบเบอติดต่อกลับที่ครับคุณภูพาน จะโทรไปแจ้งรายละเอียดครับ
#5 โดย: ป้อม [IP: 180.183.48.xxx]
เมื่อ: 2015-12-02 12:04:38
รถบรรทุกอีซูซุ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่นมีแคมเปนดาว 0% สำหรับรูปแบบบริษัท โทรมาเชกเงื่อนไขกันได้ครับ ยินดีบริการครับ
#6 โดย: อินทร์อุไรการช่าง [IP: 223.206.38.xxx]
เมื่อ: 2016-01-21 14:53:06
อยากได้360กระบะ มิเนียมได้รึป่าว ไม่เอาสามมิตรอะ ครับ
#7 โดย: บัญชา [IP: 27.130.33.xxx]
เมื่อ: 2016-01-23 10:38:29
กระบะมิเนียมเราทำได้ครับ รายละเอียดสายตรงได้เลยครับ 086-313-6412 ยินดีไห้คำปรึกษาครับ
#8 โดย: บัญชา [IP: 183.88.56.xxx]
เมื่อ: 2016-03-03 13:34:42
สบายใจได้ครับ กับรถบรรทุกอีซูซุไม่ติดเวลา กฎหมายแก้ไนใหม่แล้วครับ
#9 โดย: ป๊อป [IP: 58.8.153.xxx]
เมื่อ: 2018-12-02 18:04:55
รถบรรทุกอีซูซุดาวน้อยสุดเท่าไรครับ
#10 โดย: ฝ่ายขายisuzu [IP: 171.99.160.xxx]
เมื่อ: 2018-12-03 16:22:52
ตอนนี้มีเคมเปนฟรีดาวยุครับ รายละเอียดโทร 0612489196 ครับ
#11 โดย: ฝ่ายขายรถบรรทุก 0612489196 [IP: 171.99.161.xxx]
เมื่อ: 2018-12-08 12:15:11
ประชาสัมพันหน่อยครับ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เกิน 30 ล.บาท/ปี ทางอีซูซุมีงบไห้ท่านลูกค้า 20 ล.บาท ออกรถกี่คันก้อได้ โดยชื้อรถ 3 คันขึ้นไป แคมเปนดีๆแบบนี้รีบๆเลยครับ สายตรงได้เลยครับ 0612489196
#12 โดย: ฝ่ายขายรถบรรทุก [IP: 49.49.243.xxx]
เมื่อ: 2019-05-12 08:57:01
(ประกาศ)แคมเปนขับฟรี 90 วัน รถบรรทุกอีซูซุ ต่ออายุถึงวันที่ 31 มิถุนาครับ 62 ครับ
#13 โดย: ฝ่ายขาย [IP: 27.55.65.xxx]
เมื่อ: 2019-06-17 10:47:10
สายตรงฝ่ายขายได้ที่ 061-248-9196
#14 โดย: ป้อม [IP: 223.24.190.xxx]
เมื่อ: 2020-03-02 11:30:45
ขอสเปก รถบรรทุกอีซูซุ 4ล้อ NLR LITE ด้วยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 164,133